Запознајте со од А до Ш за тоа што бараат инвеститорите, таргетирање на клиенти, рабирање на големината на пазарот и започнување свој бизнис.

Бизнис плановите се инхерентно стратешки. Колку подобро и по точно го припремате вашиот бизнис план, шансите се дека ќе биде по успешен. Зошто да чекате? Почнете уште денес!!! Овој курс ви нуди ресурси и алатки за тоа како успешно да го реализирате вашиот бизнис план наменет за бизнисот кој го сонувате.