Околу 43 килограми злато завршуваат во канализацијата на Швајцарија секоја година

Научниците утврдија дека околу 43 килограми злато годишно завршуваат во одводните цевки во Швајцарија, а оттаму во канализацијата. Таа количина на злато има вредност од 1,8 милиони долари.

Ова се должи на фактот што скоро 70% од златото од целиот свет поминува низ рафинериите во Швајцарија, каде се преработува и преработените делови се складираат, а отпадот се фрла во отпадните цевки.
Научниците открија дека таа количина на злато нема штетни последици за околината, па затоа компаниите кои го преработуваат златото можат да си дозволат да го исфрлаат отпадот на истиот начин како и досега – низ канализацијата.
Сепак, биле забележани неколку напори да се „улови“ отпадниот материјал и да се профитира од него, а посебно во регионот Тисино, каде концентрацијата на злато во канализационите цевки е поголема.
Покрај златото, научниците пронашле и огромна количина на сребро во канализационите цевки во Швајцарија, скоро 3.000 килограми годишно, што соодветствува на сума од околу 1,7 милиони долари.