Клучот за среќа се наоѓа во моментот во кој се наоѓаме (сегашноста), не повеќе пари, луксуз, моќ итн. Цела таа среќа произлегува од моќта на мозокот. Во ова видео има кратко објаснување за тоа како треба да го истренирате вашиот мозок во исто време да ве оддржува среќен и паралелно да работите на создавање на вашето богатсво.