Како да направиш пари користејќи YouTube


Прирачник за тоа како YouTube рекламирањето работи, колку пари прават така наречените јутјубери, и како ТИ можеш да заработиш со креирање на сопствен YouTube канал…