Кој тип на интелигенција ти припаѓа тебе ?

Сигурно во училиште не сите сме биле брилијантни по математика,  литература, географија или хемија, но секој од нас е добар во нешто конкретно. Иако не сте свесни сеуште сигурно сте подобри од просечното во барем едно од овие 9 вештини.

Пред 1983 година, овие 9 карактеристики се сметале само за вештини, додека во 1983 година во својата теорија Хауард Гарднер ги опишува како интелигенција, и дека секој човек поседува барем една од овие особини.

Деветте типа на  интелигенција се:

  • Логичко-математичка
  • Лингвистичка
  • Телесно-кинестатична
  • Музичка
  • Натуралистичка
  • Интраперсонална
  • Интерперсонална
  • Просторна
  • Егзистенцијална

9-types-of-intelligence-infographic