Новиот бран претприемачи (Инфографика)


Зборувајќи за претприемништвото во Македонија се уште постои стереотипот – алчен, далаверџија, лаком за пари и моќ.

Image result for entrepreneur

Овие претприемачи се реалност и најверојатно секогаш ќе ги има, но “стар стереотип” е добра дефиниција за нив, бидејќи новата генерација на млади таленти со претприемачки идеи за развој, навлегуваат силно и сигурно и го менуваат разбирањето на зборот претприемач и средината околу нив.

Во претставената инфографика ги претставуваме новите претприемачи – каква е нивната визија, нивните вредности и карактеристики.

Исто така, одбравме 9 карактеристики кои според нас се својствени за овие нови претприемачи:

       * Социјално одговорни;                            * Соодветствуваат со бизнисот;
       * Во чекор со технологијата;                   * Заинтересирани се за луѓето;
       * Ја следат иновацијата;                         * Сакаат да творат;
       * Широко-скроени;                                   * Живеат поедноставено;
       * Не престануваат да се едуцираат.

 

Видете повеќе за новиот бран претприемачи во нашата инфографика: