Оценката на еден Start Up (инфографик)

Ако при развојот на Start-Up почнете да барате надворешно финансирање во форма на ризична инвестиција, сигурно ќе се појави прашањето “Која е оценката на мојата компанија?“.

Какво значење има оценката на вашиот бизнис?

Оценката на вашиот почеток на бизнис дефинира колкав процент од компанијата треба да дадете во замена на инвестицијата која ја барате. Во исто време, сепак, моменталната проценка на еден Start-Up може да биде 1 милион денари, без тој да може да се продаде за толку или дури и без да генерира приход, што автоматски значи дека оценката на Start-Up-ите во рана фаза, дефинитивно не ја покажува вистинската вредност на компанијата, туку нејзиниот потенцијал.

Оценката на еден Start-Up зависи од многу работи кои вклучуваат: потенцијалот за раст, индустријата во која се наоѓа, напредокот до моментот на евентуална продажба (компонента, многу важна при b2b компаниите), угледот на партнерите итн.
Во инфографиката подолу можете да видите примери од начини за проценка на Start-Up во различните фази на развој – Early (Seed) stage, Growth (Scaling) stage, Revenue (Exit) stage и компоненти кои инвеститорите ги земаат во предвид.

startup_rizik